Zaštitarske usuge obavljaju osobe koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite (zaštitar i čuvar).

U obavljanju poslova tjelesne zaštite ovlaštene osobe (zaštitari i čuvari) imaju određenje ovlast koje mogu primjenjivati samo unutar štićenog objekta i oko njega, do granica prostora za čije su čuvanje zaduženi. Iznimno zaštitar, kada obavlja poslove neposredne tjelesne zaštite ( tjelohranitelj) može primijeniti svoje ovlasti izvan štićenog prostora kada odbija istodobni ili izravno predstojeći protupravni napad usmjeren prema osobi koju štiti.
U obavljanju svoje službe zaštitari su se dužni uljudno odnositi prema građanima, a prije primjene ovlasti dužni su se predstaviti i navesti razlog primjene ovlasti osim kada navođenjem razloga ugrožavaju postizanje cilja.
Zaštitari u obavljanju poslova tjelesne zaštite mogu upotrijebiti i tjelesnu snagu u određenim trenucima (svladavanje otpora, sprječavanje bijega i ako za zakonito izdano upozorenje i zapovijed ne jamče uspjehom).

S uporabom tjelesne snage mora se prestati kada prestane napad ili otpor osobe nad kojom se primjenjivala tjelesna snaga. Zaštitari i čuvari moraju zatražiti pomoć drugih zaštitara ili postupanje policije, ako bi primjenom svojih ovlasti ugrozili svoj život ili život drugih ljudi.

U primjeni svojih ovlasti zaštitar i čuvari dužni su postupati čovječno i poštivati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe kao i druga temeljna prava i slobode čovjeka.

Start typing and press Enter to search